Author : Admin_JMF

ກິດຈະກຳ 2 ມື້ 1 ຄືນ ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ສູນຂອງມູນນິທິທີບ້ານພ້າວເມືອງປາກງື່ມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ເດືອນ 6 ທາງມູນນິທິ ຈະຈັດແຄ້ມກິດຈະກຳ 2 ມື້ 1 ຄືນ ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ສູນຂອງມູນນິທິທີບ້ານພ້າວເມືອງປາກງື່ມ.————————————-ເດີນທາງວັນທີ 31/5 ອາສາຄົນໃດສົນໃຈຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດລົງຊື່ໄດ້ເດີ! ຄ່າລົງທະບຽນ 30,000 ກີບ#ກິດຈະກຳ– ຕອນແລງຂອງວັນທີ 31/5 ຈັດສະຖານທີ່ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້– ວັນທີ 1/6 ຕອນເຊົ້າປູກຕົ້ນໄມ້ ຕອນທ່ຽງກິນເຂົ້າສາມັກຄີກັບນ້ອງໆຈາກບ້ານປາກກວາງຫລັງຈາກນັ້ນເຮັດກິດຈະກຳບ້ານດິນຮ່ວມກັນ

ສຳເລັດແລ້ວ! ອາທິດທີ 8 ໂຄງການສອນພາສາຈີນ ແລະອັງກິດ ທີ່ບ້ານປາກກວາງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມູນນິທິຮ່ວມໃຈທຳ ໄດ້ຕັ້ງໂຄງການໜຶ່ງຂຶ້ນ ຊື່ວ່າ ໂຄງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງເປີດໂອ ກາດໃຫ້ບັນດາອາສາສະໝັກທົ່ວໄປ ເພື່ອເຂົ້າມາສອນພາສາຈີນແລະພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນ ຢູ່ທີ່ບ້ານປາກກວາງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເນັ້ນການສິດສອນແບບນຳໃຊ້ເພື່ອການສື່ສານໂດຍສະເພາະ ງ່າຍໆ ເຂົ້າໃຈໄວ.ເຊິ່ງມີນັກຮຽນທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນ ເລີ່ມເປີດໂຄງການມາ ແຕ່ວັນທີ່ 7.12.2019 ໂດຍເອົາວັນເສົາ-ອາທິດ ເຊິ່ງເປັນອາທິດທີ 8 ຂອງໂຄງການ ວັນທີ່…….. /3/2020. ອາທິດນີ້, ໄດ້ມີການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈຮຽນແລະໄດ້ອັນດັບທີດີໃນການສອບເສັງປະຈຳເດືອນ ແລະນີ້ແມ່ນບັນດາອາສາສະໝັກທີ່ເຂົ້າມາສິດສອນໃນອາທິດຜ່ານມາ:

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ T V W)

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2012 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ດຣ. ສຸພົນ ໄຊຍະວົງມືຖື: (+856)-(020)-5568 3155ອີເມລ: souphon.laopfha@gmail.com ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານນາງ ດຣ ມະນີສອນ ອຸດົມ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການມືຖື: (+856)-(020)-5511 6490ອີເມລ: Manisone.laopfha@gmail.com Office address & contact 243/16 ບ້ານທາດຫຼວງເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(021)-413 261ອີເມລ: pfha@outlook.com ພາລະກິດ ສສສຄ ເປັນອົງກອນນໍາໜ້າໃນດ້ານສຸຂະພາບຄອບຄົວ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກ ຕ້ອງ, ທັນສະໄໝດ້ວຍວິທີສ້າງສັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໂດຍສົ່ງເສີມບຸກ ຄົນ ຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮູ້, ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ດ້ວຍການຮ່ວມມື ກັບ ພາກລັດຖະບານ, […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ S)

ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2007 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ) ອຳນວຍການ ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ແລະ ທ່ານນາງ ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກ ຜູ້ປະສານງານຫລັກ ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດມືຖື: (+856)-(020)-2224 3991; ອີເມລ: pthongdam.saedalao@gmail.comທ່ານນາງ ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກມືຖື: (+856)-(020)-2251 4251; ອີເມລ: innakhone.saedalao@gmail.com Office address & contact 101/05 ບ້້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປ.ນ: 4881 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-264 290, 315 981ອີເມລ: saedalao@gmail.com; ເວັບໄຊທ໌: www.saeda.net […]

ລວມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ (ໝວດອັກສອນ Q R)

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ (ສຟພລ) ປີສ້າງຕັ້ງ 2011 ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອຳນວຍການ ທ່ານ ທຸມມີ ສີລຳພັນມືຖື: (+856)-(020)-5559 1299, 5919 1128ອີເມລ: thoummysilamphan@gmail.com ຜູ້ປະສານງານຫລັກ Office address & contact ບ້ານໂພນສະຫວັນໄຊ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ.ໂທລະສັບ: (+856)-(061)-211 124ອີເມລ: qualifasc@gmail.com ພາລະກິດ – ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ ແລະ ຄົນພິການ;– ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປິ່ນປົວດ້ານການຢາ, ຈິດໃຈ, ການບຳບັດ, ການສຶກສາ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າໝາຍຫລັກ – ສົ່ງເສີມສິດທິຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດໃນຊຸມຊົນ, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຫາການບໍລິການທ້າງດ້ານການຢາ ແລະ […]

Scroll to top