ສະຖິຕິ ອາສາສະໝັກປີ 2020

ນາງ ສຸດາລັດ ພົມມາວິຈິດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເຈນສຸລິນທອນ ທິບພະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພັດມະນີ ອິນທະລາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຕຸກຕາ ອັງຄະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເທບນະຄອນ ທິບພະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ອົ້ນ ທິບວອນມີໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຟູງເຮີ່ ເປັງເຮີ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ປະສານຮັກ ສ້ອຍທອງຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ວັນໄຊຊົ່ງ ເຢ້ຊົ່ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ທອງຄຳ ສຸລິທຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສົມພູ້ ເຝືອຈັນທະລາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລີ້ວພິນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີລິຕາ ແສງສຸລິວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສິນຕະນາ ດວງຊີວັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ສ.ນ ອັອກ ແກ້ວພອນທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທອງມະນີ ຈັນທິວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ແຊ້ຫາ ຫວັງປໍ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ເຊັ່ງເລົ່າ ປໍ້ຈົວເລົ່າ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈົວຢ່າງ ຢົງກົວ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໄຫຼລໍ່ ລົ້ງລໍ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລີຢ່າ ຈົ່ງວື

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ອາລີຢາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:ປີ 2019

ນາງ ສຸພັນສາ ສີສຸຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ແສງແກ້ວ ນາມມີໄຊ (ມຸກ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ດຳດີ ພຽນຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເກດມະນີ ລາດຊະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທິບພະກອນ ຄຳພາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໄພນິລັກ ທາສິງໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສາຍໄໝ ຈັນທະລາສີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ບຸນມີ ແກ້ວບຸນເຮືອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທິບພະພອນ ພິມມະສອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ກິຕ້າ ແກ່ນພົມມາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ອານຸສິດ ວົງໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທັດສະພອນ ພັດທະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງບົວໄຂ ບໍ່ແສນຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເກດມະນີ ອ່ອນໄຊວຽງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ອານຸສອນ ແພງບຸນມີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນສິຣິ ແພງບຸນມີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນ້ອຍນ່າ ມະນີວັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມະລິນຢາ ເກດມະນີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມະນີວອນ ພັນທະສັກ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄຊ ທຳມະລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສົມເພັດ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ທ້າວ ຈີມິນວ່າງ ເຢຍຊົວວ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ນ້ອມ ປອນປັນຍາໄລ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລັບມະນີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພອນທິບ (ສ້ອຍ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສີທາ ສຸນົນທາທິລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີລຳໄພ ສິງຄິສານ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ນ ລັດສະໝີ ສີຫາລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງຝ້າຍທອງສົງພົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ. ມາລີຊ່າ ທຳມະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ກຽດຕິຄຸນ ລິນທອງ

ນາງ ກຽດຕິຄຸນ ລິນທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຄຳພອນ ເຂັມມະລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຢອງ ລໍ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ ຈັນທະຈອນ ສໍຜາບມີໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຄູນຄຳ ຫຼວງລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພອນຄຳ ທຸມຄຳສາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຄູນເງິນ ຫຼວງລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ປຸ້ຍ ວິວົງໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເດືອນພະຈັນ ສິສົງຄາມ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໂສພາ ມະໄລທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸນິຕາ ສົມພອນໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເມລີ ເພັດລາສີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຕຸ້ມຄຳ ພິລາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈັນທອນ ຈິດຕະວັງໂສ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມະລິສາ ໄຊຍະເດດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ວິລິຍາ ໄຊຍະແສງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ແອນ ເຈີດຈັງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມະລິສະຫວັນ ຟອງສານຸວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສຸກສັງວານ ອິດທິພົນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທິບພະຈັນ ໄຊຍະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ທອງສະຫວັນ ສຸວັນນະແສນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໄມລີຊົ່ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສຸກສະຫວັນ ບຸນລາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ​ ສຸພາພອນ​

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມະລິວັນ ປັນຍາທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸພັດຕາ ອ້ວນສິມມາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງສຸກິດຕາ ຊາພັກດີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເຮືອງແສງ ໄຊສົມແພງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລິລະດາ ພົມພິພັກ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມາເລີຍ ເຈີດຈັງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໂມ ອຸ່ນມະໂນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີລຳໄພ ສິງວິສານ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນ້ຳຕານ ບຸນຍາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນຕະນາ ມະຫາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ປຸກກີ້ ໄຊຍະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸກສະໄໝ ສີວົງໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໄພວອນ ອິນທະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ. ອິນດາວອນ​ ໄຊຍະລາດ​

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄວໂອລິນ ວົງນ້ອຍ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນິຊາ ໄຊລິນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ.ສຸດາພອນ ໂພທິສັດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີສຸດາ ພຸດທະວົງສາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ.ເກດມະນີ ອ່ອນໄຊວຽງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນ ໄໜໄຮ ແຊ່ຈ່າວ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ມົນ ເພຍສາຂາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ມີນາວັນ ເຈີດຈັງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ບຸບຜາພອນ ແກ້ວມະນີວັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຄຳສະຫວັນ ກົງແກ້ວ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ນົນທະວັດ ຈັນທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສົມຮັກ ພົມພັກດີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນະລຶມົນ ມາລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸພະພອນ ພັນດາລາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວສັນຕິ ແກ້ວເມືອງເໝືອ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ ສຸພາວິນ ສຸວັນມີໄຊ ( ວິນ )

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງແສງສຸດາລັກ ສຸພາບ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ​ ພິລາວັນ​ ກອງລາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ບຸນມີ ບົວສີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:ປີ 2018

ທ ວົງຄຳ ມີຄົງເດດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຕິ໋ມ ແມງທງມະນີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ດວງສະໝອນ ຫອມພວງພັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຊີຢ່າງ ຈືກົ້ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ແຫຼງ ຈັນທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີສົມພອນ ສີຊົມພູ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ນາງ ຊຸດ ພັນມະນີ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ນາງໃບລໍ່ ເຊ່ຍເຢັ້ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນັດລະສາ ວົງວິໄລ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສົມດາ ທອງແພງດີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຕິດ ສີລາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ແສງຕາວັນ ໄຊຍະລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ວົງຢ່າງ ຢົງດົວ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ນາງ ອານັນ ໄຊຍາວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ວື່ເລົ່າ ວ່າຝື

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ມີໂດ່ ຂຸນລະດົມ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ເລັງ ທໍ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄຊຢ່າງ ຫວາຊົ່ງ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ທ້າວ ບຸນເກົ້າ ດວງມະວົງສາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສັງເກດ ຈັນທະສຸກສົມດີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ບຸນຄົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ສົມຫວັງ ທຳມະຂັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ເປເລ້ ນີ້ລະນົນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວັນມະນິີ ພົມວິໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸພາພອນ ນະຊຽງຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຂຸນຄຳ ຄອນພວງເພັດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ກາບຊ້ອນ ພອນໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ຈັນທະລາ ຄຸດສະຫວັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ເຕັ່ງຈະ ຕົງມົວ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ປານຕາວັນ ມາໄລຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລັດສະໝີ ສີສຸລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຫຼຸ້ງ ສາຍອາພອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພອນຊິຕາ ສີລິປັນໂຍ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຄານພະພອນ ດວງປັນຍາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຢົດ ທຳມະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ບຸນເລີດ ຈັນທະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວິລະວັນ ຈົ່ວຈູ່ລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ລີປໍ້ ທໍ່ເຊຍຕູ້

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວິລະພອນ ພູມມາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຫຼຸ້ງ ສາຍອາພອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸກສະຫວັນ (ມິ໋ນ) ມະໂນລົມ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນສະໄໝ ສີຫາວົງ (ນ້ອຍ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນມະນີ ພິມມະສອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸກສະໄໝ (ຝ້າຍ) ຈັນທະວົງສາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ພັນ ແສນພົມເມືອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຕົ້ນ ທຳມະລັງກາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ອົງ ຈູວືຮື

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ອຳພອນ ວົງລໍຄຳ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຢົວເຮີ ລາວລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ບົວທອງ ວິໄຊ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສຸຈິນດາ ແຈ້ງທະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນທີ ສຸລິພອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໜູຄຳ ສີບຸນເຮືອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພຸດຜານິດ ຄຳມະນີທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ອິນທະຫວາ ອິນທະສອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວິລະພອນ ພູມມາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນທິດາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ດວງຕາເວັນ ພົມມະຈັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄຊຍະເດດ ປົ່ງປັນຍາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໜູຫ່ວງ ວິໄລສັກ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ກິ່ງສຸດາ ອິນເທບປັນຍາ (ກິ່ງກິ່ງ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ທິບພະຈັນ ພົມມະວົງ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ນາງ ຕິມ ແທງມະນີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ກິສັ້ນ ຈັນທີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເມລີ້ ວົງທອງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:ປີ 2017

ນາງ ຈັນມະນີ ຈັນທະລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ບຸນທະຫວິນ ດວງພອນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສົມພະໄທ (ນ້ອຍ) ມູນທະລາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສີສົງຄາມ ຫຼວງປັນຍາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ດົນຕີ ສີບົວຈັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວັນ ນະພົມມີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ແພງ ໄຊຍະເກດ (ຈ່ອຍ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວໝັ້ນ ຍົດວົງແສງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ດວງວິໄລພອນ ອິນທະສອນ (ນຸ້ນ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ພັດທະນາ ຈັນທະລັກສາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ສົມລື່ນ ວົງມະນີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈັນທະພອນ ໄຊສົງຄາມ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວິນິນດາ ວົງໄຊຍາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ອານັນ ຜາລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຕຸລາ ຜາລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຈັນຫອມ ອານົນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ແສງອາວອນ ພູມີວັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຫຼິວ ຜິວວັນນາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຢາຢ່າງ ຈື້ຫື

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ດ່າຕົງ ໄຊປາວຊົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ທອງລື ລີສຸພາ
ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:
ທ້າວ ຄຳເສົ້າ ຊົ່ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເຢີ່ຊົ່ງ ປັດໃຈ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ລີເລົ່າ ຈົງຊົວ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ໄມຢ່າງ ຢົ້ວຕົ່ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເຊັ່ງຢ່າງ ໝີທໍ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ກ້າເລຍຢ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຊົງຈ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ເບົ່າວ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈັນສະໝອນ ສຸລິຍະສັກ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ລາວວື ຫວື

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຟີນີຊັ່ງ ເລັ່ງຊາຢູ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈະລີ ເຢ່ຍປ່າວເຮີ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ແກ້ວລິນ ແຊ່ເຕີນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ບຸນທ່ຽງ ເກລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຮຸ່ງອາລຸນ ປັນຍານຸວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ລີ ຢ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄຟ ເສົາໃຈຈ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ດາວມົວ ຢ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈັນດີ ຢ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ລໍ່ປາວຊົ່ງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຕູ້ລີ ຢ່າງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ປໍ ລີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ລ່າ ເຮີ່

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ນິລັນ ທັນຍາວົງ (ລັນ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ການທິດາ ຄົງໝັ້ນ (ສົງການ)

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຕຸກຕາ ພູມສະຫວັດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ຕ່ອງທອງ ອິນທະວົງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວຄຳມອນ ລໍວັນແພງ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ນາງ ວົງເດືອນ ໄຊຍະລາດ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ທອງພັນ ຫອມພວງພັນ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ຈັນທະ ມີນາ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

ທ້າວ ໄກ່ຄຳ ຖານະກອງສີ

ເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາ:

Scroll to top