ນາງ ເກດມະນີ ລາດຊະວົງ ອາສາສະໝັກ ຊ່ວຍແປພາສາອັງກິດ

ມື້ນີ້, ທາງມູນນິທິ ຮ່ວມໃຈທຳ ຂໍນຳສະເໜີ ອາສາສະໝັກດີເດັ່ນ ທີ່ຊ່ວຍວຽກເປັນປະຈຳ ສະໝໍ່າສະເໝີ ທາງດ້ານການແປພາສາອັງກິດ

ຂໍຂອບໃຈ, ທີ່ມີຈິດໃຈຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ.

ນາງ ເກດມະນີ ລາດຊະວົງ ເລີ່ມເປັນອາສາສະໝັກ ໃນປີ 2019

ຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ຢາກແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ໄດ້ຮູ້ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຢາກມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບຜູ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຄືກັນ ແລະຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

ນາງ ເກດມະນີ ລາດຊະວົງ ອາສາສະໝັກ ຊ່ວຍແປພາສາອັງກິດ
Scroll to top